15. IWT Swiss Open 2022

IWT Latvian Open, 2022
IWT London Open, 2022

IWT German Open, 2022
FIR World Championships Juniors & Seniors Teams 2022
FIR World Championships Juniors & Seniors 2022
FIR World Championships Elite & Amateurs 2022
FIR World Championships Elite & Amateurs Teams 2022

CHA Romanian Open, 2022
CHA Indian Challenger, 2022

IWT Indian Open 2022
IWT Czech Open, 2022